luni, 31 august 2015

SELECT LANGUAGE

(By browsing this blog,
you have read the privacy policy and agree to the use of cookies:
ENGLISH VERSION:
THE TINY NUMBERS AND LETTERS DISCOVERED ON THE FAMOUS PAINTING
CAN BE ARITHMETICALLY DECRYPTED

Nessuna umana investigazione si pò dimandare vera scienzia
s'essa non passa per le matematiche dimostrazioni.
Leonardo da Vinci
   
    • There is still another key that we can use to find the mysterious and the controversial identity of the person from the most famous painting of Leonardo da Vinci, "The Mona Lisa".
    • The key in question is one ancient and its use leads us to more than interesting results...
    • The letters and the numbers recently discovered in the eyes of the personage, unconfirmed yet by the experts of the Louvre Museum, can also be decrypted by the same method.

 A short version of this theory
was presented by Ben Davis from "artnet news"
under the title "[...] Mona Lisa's Secret Number [...]":

   •Everything comes to confirm Sigmund Freud's conclusion: this masterpiece represents the mother of the artist, Caterina, seen as an ideal of the maternity or feminity.
   • It seems that, indeed, Madonna Lisa del Giocondo or Lisa Gherardini was chosen as a model by Leonardo to create a symbolical portrait of Caterina, because he was separated from his mother since childhood.
    Read more using this link:

***

 ROMANIAN VERSION VERSIUNEA ÎN LIMBA ROMÂNĂ:
DESCIFRAREA ÎNSEMNELOR DE PE TABLOU
CONFIRMĂ IDENTITATEA GIOCONDEI
        
Niciun om care nu este matematician să nu citească lucrările mele.
Leonardo da Vinci
  
     • Mai există o cheie cu ajutorul căreia poate fi descifrată identitatea misterioasă şi controversată a personajului din tabloul cel mai cunoscut al lui da Vinci, "Gioconda".
    • Cheia respectivă este una străveche, iar utilizarea ei pentru a completa lista actuală de semnificaţii ale capodoperei conduce la concluzii mai mult decât interesante.
     • Totul vine să confirme afirmaţia lui Sigmund Freud că respectiva operă ar fi o reprezentare a mamei artistului, Caterina, de care Leonardo a fost despărţit din copilărie.

Studiul acesta a fost publicat pe www.efemeride.ro,
sub titlul "Mona Lisa  și secretul său aritmetic": 

    • Modelul Madonna Lisa del Giocondo sau Lisa Gherardini ar fi fost folosit de către pictor pentru a realiza un portret matern, ca ideal de feminitate.
    • Literele, respectiv cifrele descoperite în ochii personajului, deşi neconfirmate încă de către experţii Muzeului Luvru, pot fi şi ele decriptate prin aceeaşi metodă.
    Citiţi mai departe prin click pe titlul studiului sau folosind legătura următoare:

***

ITALIAN VERSION VERSIONE IN ITALIANO:

Nessuna umana investigazione si pò dimandare vera scienzia
s'essa non passa per le matematiche dimostrazioni
Leonardo da Vinci

    • C'è ancora una chiave con la quale siamo in grado di conoscere l'identità misteriosa del personaggio nella famosa pittura di Leonardo, "La Gioconda".
    • Questa è una chiave antica e il suo uso ci aiuta a trovare alcune cose molto interessanti.
    • Le lettere e le cifre scoperti negli occhi di Monna Lisa possono essere decifrati con lo stesso metodo.
    Potete leggere la storia qui:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu